سلسله جلسات عفاف وحجاب

جلسه عفاف وحجاب بامسئولین حراست دانشگاه در دفتر نهاد برگزارشد.

در پی اجرای طرحهای عفاف وحجاب دردانشکده های علوم پزشکی وحائز اهمیت بودن این مساله در بهترشدن اوضاع فرهنگی وبالابردن کیفیت اموزشی دومین جلسه با مسئولین حراست دانشگاه وبرخی از کارمندان خانم دانشکده ها در دفتر نهاد برگزار شد.در این جلسه به تبیین مساله وارائه راهکارهای متعددبرای بهترشدن وضعیت پوشش دانشجویان ارائه گردید.

 

کلمات کلیدی

تصاویر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *