جمعیت وفرزند آوری

سمینار تخصصی حمایت از حیات جنین برگزار شد.

سمینار تخصصی حمایت از حیات جنین با حضور اساتید کشوری بمدت دوروز متوالی در روز های 5و6مرداد سال1401 در سالن همایشهای باقرالعلوم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدبه همت دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار شد.

افتتاحیه این مراسم با حضور جناب آقای دکتر خطیبی ریاست محترم دانشگاه وحجه الاسلام امامی مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 1401/5/5برگزار گردید.

در این مراسم که با حضور دکتر محسن رضایی معاونت درمان علوم پزشکی قم،دکتر زهرا علامه متخصص زنان وزایمان وهیئت علمی علومپزشکی اصفهان،دکترسکینه السادات لطیفی متخصصص زنانوهیئت علمی علوم پزشکی قم،حجه الاسلام مزروعی رئیسفقه جزا وموسسه دایره المعارف فقه و آقای حجت حاجی کاظم دبیر کارگروه حمایت از حیات جنین جمعیت کل کشوربه ایراد سخنرانی وتبیین مسائل پرداختند.

در این دوروز بیش از 150 نفر از کادر مراکز بهداشت ،متخصصین زنان وزایمان وماماهای استان یزد حضور یافتند در این سمینار مباحث هستی شناسی جنین،تاریخچه سقط در دیگر ادیان وکشورها ،مسائل فقهی وحقوقی مربوط بخ این حیطه ودر نهایت عوارض جسمی وروحی برمادر مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

 

کلمات کلیدی

تصاویر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *