سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری

 

سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری (سیر مطالعاتی مرحله‌ ای موضوعی)

 

در این شیوه بر پایبندی در رعایت تقدم و تاخر مراحل ذکر شده، تاکید می‌ شود.

یکی از فواید این روش، آن است که در هر مرحله ترتیب در خواندن کتاب‌ ها مهم نیست و افراد با توجه تمایل و نیازی که به هر موضوع دارند، می‌ توانند کتاب مورد نظر خود را انتخاب کنند.

مرحله اول

 

1. داستان و راستان (۲جلد) .

 

      2 حکمت‌ ها و اندرزها.                                                                                                                      

 

3. حماسه حسینی (۳جلد) .

 

4. گفتارهای معنوی.

 

  5. پانزده گفتار.

 

7. بیست گفتار.

 

8. سیری در سیره نبوی (صلی الله علیه وآله) .

 

9. سیری در سیره ائمه اطهار (علیهم السلام) .

 

10. جاذبه و دافعه علی (علیه السلام) .

 

11. ولاها و ولایت ها.

 

12. خاتمیت.

 

13. ختم نبوت.

 

14. پیامبر امی (صلی الله علیه وآله)

 

15. اسلام و مقتضیات زمان.

 

16. امدادهای غیبی در زندگی بشر.

 

17. توکل و رضا.

 

18. گریز از ایمان و گریز از عمل.

 

19. تکامل اجتماعی انسان.

 

20. انسان کامل.

 

21. انسان شناسی.

 

22. تعلیم و تربیت در اسلام.

 

23. عرفان حافظ.

 

24. حق و باطل.

 

25. مسئله حجاب.

 

26. پاسخ‌ های استاد.

 

27. نظام حقوق زن در اسلام.

 

28. اخلاق جنسی در ایران و غرب.

 

29. نهضت‌ های اسلامی درصد سال اخیر.

 

30. پیرامون جمهوری اسلامی.

 

31. پیرامون انقلاب اسلامی.

 

32. خدمات متقابل اسلام و ایران.

 

33. سیری در نهج البلاغه.

 

34. جهاد.

 

مرحله دوم

 

1. آشنایی با قرآن (۱۵جلد) .

 

2. مسئله شناخت.

 

3. شناخت در قرآن.

 

4. فطرت.

 

5. فلسفه اخلاق.

 

6. انسان و سرنوشت.

 

7. عدل الهی.

 

8. علل گرایش به مادیگری.

 

9. علوم اسلامی.

 

10. توحید.

 

11. نبوت.

 

12. معاد.

 

13. آشنایی با جهان بینی اسلامی (۶جلد) .

 

14. امامت و رهبری.

 

مرحله سوم

 

1. قیام و انقلاب مهدی (عج الله تعالی فرجه الشریف) .

 

2. تاریخ عقاید اقتصادی.

 

3. نظام اقتصادی اسلام.

 

4. مسئله ربا.

 

5. مقالات فلسفی.

 

مرحله چهارم

 

1. فلسفه تاریخ.

 

2. تعارضات منطقی.

 

3. اصول فلسفه و روش رئالیسم (۵جلد) .

 

4. شرح منظومه.

 

5. شرح مبسوط منظومه (۴جلد) .

 

6. حرکت زمان (۴جلد) .

 

7. الهیات و شفاء (۲جلد) .

 

  8. نقدی بر فلسفه هگل.

سیر مطالعاتی آسان به مشکل با رویکرد کتابی. موضوعی در این سیر مطالعاتی ضمن این که تمام آثار شهید مطهری لحاظ شده، اما ارتباط موضوعی کتاب‌ ها در سیر پیشنهادی در نظر گرفته شده است.

 

فهرست آثار شهید مطهری (ره) مطابق با سیر آسان به مشکل با رویکرد موضوعی (کتابی موضوعی)

 

ردیف نام کتاب – موضوع ردیف نام کتاب – موضوع

 

1 داستان راستان ۳۶ حق و باطل – حق و باطل

 

2 حکمت‌ ها و اندرزها ۳۷ تکامل اجتماعی انسان

 

3 آزادی معنوی ۳۸ مقدمه‌ ایبر جهان بینی اسلامی (جامعه و تاریخ)

 

4 جاذبه و دافعه علی علیه السلام ۳۹ خاتمیت

 

5 ده گفتار ۴۰ ختم نبوت

 

6 حق و باطل – احیای تفکر اسلامی ۴۱ قیام و انقلاب مهدی (عج) – جهاد، شهید

 

7 پانزده گفتار ۴۲ اسلام و مقتضیات زمان (۲ جلد)

 

8 سیری در سیره نبوی ۴۳ استاد مطهری و روشنفکران

 

9 پیامبر امّی ۴۴ مسئله شناخت

 

10 حماسه حسینی ۴۵ مقدمه‌ ایبر جهان بینی اسلامی (انسان و ایمان)

 

11 سیری در سیره ائمه اطهار علیهم السلام ۴۶ مقدمه‌ ایبر جهان بینی اسلامی (جهان بینی توحیدی)

 

12 قیام و انقلاب مهدی (عج) – بخش اول ۴۷ عدل الهی

 

13 سیری در نهج البلاغه ۴۸ انسان و سرنوشت

 

14 تکامل اجتماعی انسان – هدف زندگی ۴۹ مقدمه‌ ایبر جهان بینی اسلامی (وحی و نبوت)

 

15 امدادهای غیبی – رهبری و مدیریت در اسلام ۵۰ مقدمه‌ ایبر جهان بینی اسلامی (انسان در قرآن)

 

16 امدادهای غیبی – رشد اسلامی ۵۱ امامت و رهبری

 

17 امدادهای غیبی – امدادهای غیبی در زندگی بشر ۵۲ مقدمه‌ ایبر جهان بینی اسلامی (حیات اخروی)

 

18 امدادهای غیبی – خورشید دین هرگز غروب نمی‌ کند ۵۳ توحید

 

19 علل گرایش به مادیگری ۵۴ نبوت

 

20 بیست گفتار ۵۵ معاد

 

21 اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب ۵۶ نقدی بر مارکسیسم

 

22 نظام حقوق زن در اسلام ۵۷ فلسفه تاریخ

 

23 مسئله حجاب ۵۸ آشنایی با قرآن

 

24 پاسخ‌ های استاد ۵۹ آشنایی با علوم اسلامی (منطق و فلسفه)

 

25 ولاها و ولایت‌ ها ۶۰ آشنایی با علوم قرآنی (کلام – عرفان و حکمت عملی)

 

26 انسان کامل ۶۱ آشنایی با علوم اسلامی (اصول فقه و فقه)

 

27 عرفان حافظ ۶۲ نظری به نظام اقتصادی اسلام

 

28 فطرت ۶۳ مسئله ربا (به ضمیمه بانک و بیمه)

 

29 تعلیم و تربیت در اسلام ۶۴ مقالات فلسفی (۳ جلد)

 

30 فلسفه اخلاق ۶۵ اصول فلسفه و روش رئالیسم (۵ جلد)

 

31 خدمات متقابل اسلام و ایران ۶۶ شرح مختصر منظومه

 

32 انسان و سرنوشت – علل انحطاط مسلمین ۶۷ شرح مبسوط منظومه (۴ جلد)

 

33 نهضت‌ های اسلامی در صد ساله اخیر ۶۸ الهیات شفا (۲ جلد)

 

34 پیرامون جمهوری اسلامی ۶۹ حرکت و زمان (۴ جلد)

 

35 پیرامون انقلاب اسلامی ۷۰ یادداشت‌ های استاد مطهری (الفبایی)

 

 

کلمات کلیدی

فایل ها

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *