نام طه

 
نام خانوادگی : عربی

 
سمت: مسئول ستاد اقامه نماز وائمه جماعات

 
تحصیلات سطح 2حوزه

 
سوابق: فعالیت در ستاد اقامه نماز وامور فرهنگی  نهاد استانی


 
شماره تماس : 15- 03538302298