دانشجوی گرامی، فعالیت مرکز همسفر تا بهشت در امر همسان گزینی ازدواج ، صرفا معرفی کننده و تسهیل گر امور می باشد و مسئولیت هرگونه تحقیق،گزینش و فرجام کار بر عهده خود فرد می باشد. 

لطفا قبل از پر کردن فرم کلیپ آشنایی اجمالی با طرح همسان گزینی ازدواج مرکز همسفر تا بهشت  را ببینید.

 

 

 

گام شماره 1
مشخصات فردی
نام دو معرف از اساتید یا کارمندان دانشگاه
گام شماره 2
وضعیت فردی
گام شماره 3
مشخصات خانواده
گام شماره 4
ملاک های همسر آینده