نام :اسماعیل

 نام خانوادگي : امامی

 سمت : مسئول نهاد

 تحصيلات :سطح 3 ارشد مدیریت راهبردی فرهنگ

 سوابق :
۱_ارایه پروژه پژوهشی دهه کرامت در همکاری با استان حضرت معصومه ۹۴
۲-مسئول هیأت روح الله یزد ۹۶
۳_مدیر مدرسه انقلاب یزد ۹۶
۴_سر مربی طرح صالحین ۹۶ تا ۹۸
۵_مدیر حوزه علمیه بسطام ۹۲
۶_مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان ۹۴تا کنون
۷_معاون استانی نهاد رهبری از ۹۶ تا کنون
۸_مسیول کارگروه وحدت حوزه و دانشگاه از ۹۶ تا کنون
۹_استاد حوزه و دانشگاه از ۸۹ تاکنون
۱۰_ برگزاری کارگاه های آموزشی تبیین اندیشه های امام و رهبری سال ۹۷تاکنون

 شماره تماس : 12-38302298