نام : محسن

 نام خانوادگی : احمدی

 سمت : معاونت نهاد

 تحصیلات : کلاسیک ارشد رشته کلام امامیه و دانشجوی ترم اخر دکتری دانشگاه قران و حدیث قم
تحصیلات حوزوی 4 سال خارج فقه و اصول

 سوابق : استاد دانشگاه قران و حدیث تهران
مسئول و عضو هیات امنای هیات منتظران ظهور قم 11 سال
مبلغ فعال سازمان تبلیغات اسلامی قم_ اداره مبلغین اوقاف و امور خیریه قم_موسسه احیاء امر امیرالمومنین قم

 شماره تماس : 20-38302298